Τους φουσκώνει

7 Αυγούστου 2018

Τους μεν κενούς ασκούς τους φουσκώνει ο άνεμος, τους δε ανόητους ανθρώπους η αλαζονεία.

 

Σωκράτης