Δεν μπορεί να σταθεί

10 Οκτωβρίου 2018

Δεν μπορεί να σταθεί η εξουσία, όταν στηρίζεται στην αδικία, στην επιορκία και στην προδοσία.

 

Δημοσθένης