Εκοιμήθη ο επίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος

14 Οκτωβρίου 2018

Εκοιμήθη το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Οκτωβρίου 2018, σε ηλικία 85 ετών ο επίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος, βοηθός επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο μακαριστός Επίσκοπος κυρός Πολύκαρπος εγεννήθη την 25ην Δεκεμβρίου 1933 εις Αυλίδα Νομού Ευβοίας. Τας εγκυκλίους σπουδάς επεράτωσεν εις τα σχολεία της πόλεως Χαλκίδος. Το 1952 μετά τας εισιτηρίους εξετάσεις εισήλθεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πτυχίον το 1957 και κατετάγη εις τον Στρατόν και υπηρέτησεν επί διετίαν εις την Τ.Υ.Σ. Μετά την απόλυσίν του εκάρη μοναχός υπό του πνευματικού του πατρός αρχιμ Βασιλείου Τζοβλά εις το παρεκκλήσιον της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μέσα Παναγίτσα) Σουβάλας Χαλκίδος την 7ην Ιουλίου 1959, αφού προηγουμένως ενεγράφη εις το Μοναχολόγιον της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ Γέροντος εις Λίμνην Ευβοίας.

Την 8ην Ιουλίου 1959 εχειροτονήθη διάκονος υπό του κυρού Γρηγορίου Πλειαθού Μητροπολίτου Χαλκίδος εις το παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Οικήματος «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου». Την 26ην Οκτωβρίου 1959 εχειροτονήθη Πρεσβύτερος εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος υπό του Αυτού Μητροπολίτου, ο οποίος του απένειμε και το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου. Στην συνέχεια διωρίσθη τακτικός εφημέριος του ευαγούς Ιδρύματος «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος», ένθα υπηρέτησεν έως τον Όκτώβριον του 1960, μετακληθείς εις Χαλκίδα και αναλαβών την θέσιν του πρωτοσυγκέλλου δια Βασιλικού Διατάγματος και παρέμεινεν εις αυτήν επί 33 έτη. Διωρίσθη και εφημέριος και ιεροκήρυξ του Μητροπολιτικού Ναού Χαλκίδος.

Το 1992 συμπληρώσας 35ετίαν έλαβεν σύνταξιν ως δημόσιος υπάλληλος (πρωτοσύγκελλος). Τον ίδιο χρόνο μετετέθη εις την γείτονα Μητρόπολιν Θηβών και Λεβαδείας, ένθα με τας ευλογίας του τότε Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας και νυν Αρχιεπσκόπου Ιερωνύμου εθεμελίωσεν Ιεράν Μονήν και εγκατέστησεν γυναικείαν αδελφότητα εις την περιοχήν Σκούρτων Βοιωτίας. Μέχρι της εγκαταστάσεως της αδελφότητος εις το Μοναστήρι γενομένης την 1ην Ιουλίου 1998 περιήρχετο την Επαρχίαν Θηβών κυρίως, και εκήρυττεν και λειτουργούσεν. Ήσκησε την διακονίαν του κηρύγματος, της κατηχήσεως, της θείας Λειτουργίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Την 10η Μαΐου 2010 εξελέγη υπό της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Τιτουλάριος Επίσκοπος παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τανάγρας, η χειροτονία του ετελέσθη την 22α Μαΐου 2010 εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου της Ανάληψεως του Κυρίου Σκούρτων Βοιωτίας. Εκοιμήθη στις 13 Οκτωβρίου 2018 σε ηλικία 85 ετών.

 

Πηγή βιογραφικού: Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Μάϊος 2010).