Ο άριστος τρόπος

9 Οκτωβρίου 2018

Να ο άριστος τρόπος του βίου: ν’ ασκούμε τη δικαιοσύνη και ζώντας και όταν πεθαίνουμε.

 

Σωκράτης