Προσβάσιμη σελίδα

«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχ. πλ. α΄ (βατοπαιδινός χορός)

Ο βατοπαιδινός χορός ψάλλει τον περίφημο ύμνο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν» σε ήχο πλ. α΄. Πρόκειται για ψαλμικό στίχο του 33ου ψαλμού του Προφητάνακτος Δαυίδ, ο οποίος έχει καθιερωθεί να ψάλλεται στις αγιορείτικες αγρυπνίες. Ο ύμνος παραπέμπει θεολογικά στο θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων και το θαύμα της παρουσίας του Κυρίου και την κοινωνία των πιστών από το ποτήριο της ζωής κάθε φορά που τελείται θεία Λειτουργία.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου - Κατανυκτικά τροπάρια ήχος πλ. Δ΄
«Τον Νυμφώνα σου Βλέπω» στην «Αγία Σοφία» των Αθηνών
Διαγωνισμός σύνθεσης χορωδιακού έργου για δημοτικά-παραδοσιακά τραγούδια και βυζαντινά μέλη
Ιστορία και τελεσιουργία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων
Τρισάγιον-Δύναμις, ήχ. β΄ Φίλιππος Οικονόμου