Προσβάσιμη σελίδα

«Τῶν οὐρανίων ταγμάτων», ήχ. α΄, μέλος αργόν (βατοπαιδινός χορός)


Το αυτόμελο «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τό ἀγαλλίαμα» και οι άλλοι αίνοι του Όρθρου της μνήμης των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ σε αργό μέλος, από ζωντανή ηχογράφηση στην Μονή Βατοπαιδίου (8/11/2012).

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
"Ότε οι ένδοξοι μαθηταί" - Βατοπαιδινός χορός
«Ψάλλειν συνετῶς τῶ Θεῶ» Ο όσιος Παΐσιος για τα γλυκόηχα γυρίσματα της Εκκλησιαστικής Μουσικής
«Ύμνοι Μεγάλης Πέμπτης» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου
Το τροπάριο της Κασσιανής από τον Βατοπαιδινό χορό
Η αμαρτωλός έδραμε (Ήχος Β) - Γρηγόρης Νταραβάνογλου