Ιερομόναχος Ακάκιος Ξενοφωντινός (1847-1927)

19 Δεκεμβρίου 2018

Γεννήθηκε στο Οφρύνιο Δαρδανελίων το 1847. Προσήλθε το 1870 στην Καλύβη των Αγίων Αποστόλων της Ξενοφωντινής σκήτης, στην υπακοή των αυταδέλφων Γερόντων Ιλαρίωνος και Γρηγορίου, πρώην Λαυριωτών.

Ο ιερομόναχος Ακάκιος ήταν εκλεκτός Πνευματικός. Για πολλά χρόνια εξομολογούσε τους πατέρες σκητών. Κελλιών και των μονών Ξενοφώντος καί Κωνσταμονίτου. Πλησίον του ο μοναχός Γρηγόριος (+1990) διδάχθηκε και καλλιέργησε τις μοναχικές αρετές της υπακοής, της ακτημοσύνης, της αποταγής, της ξενιτείας, της ανεξικακίας, της ταπεινώσεως, της σιωπής, της φιλοθεΐας καί φιλαδελφίας. Ο Γρηγόριος εκτιμούσε, σεβόταν και αγαπούσε βαθύτατα τον Γέροντα του και τον είχε ώς άγιο. Ο Γέροντας Ακάκιος μόναζε με τον αδελφό του μοναχό Διονύσιο.

Ο Γέροντας Άκάκιος τους έλεγε: «Να ενθυμούμεθα τον σκοπόν δια τον οποίον ήλθομεν εδώ. Επίσης και το τέλος μας, διότι δεν θα αργήσει. Να μη λογαριάζωμεν μάκρος, να λέμε την ευχή· να έχωμεν την ελπίδα μας στον Χριστό και στην Παναγία και να μη καταγινώμεθα στις υποθέσεις, διότι δεν τελειώνουν, εμείς όμως θα τελειώσωμεν…».

Ο Γέροντας Ακάκιος μετέστη από τα πρόσκαιρα στα αιώνια καί «αεί διαμένοντα» ογδοντάχρονος το 1927. Είχε οσιακό τέλος, ως λέγουν, και υποδειγματική μοναχική ζωή, που ενέπνεε βαθύ σεβασμό.

Πηγές- Βιβλιογραφία

Μοναχολόγιον Ιεράς Μονής Ξενοφώντος. Γρηγορίου μονάχου, Οι αναμνήσεις μου, Πρωτάτον 19/1989, σ. 163. Ά.Ε. Στιβακτάκη, Κρήτες Αγιορείτες μοναχοί, Ιεράπετρα 2007, σ. 52.

 

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό εναρέτων Αγιορειτών του εικοστού αιώνος, τόμ. Α΄ 1901-1955, εκδ. Μυγδονία, Άγιον Ορος 2011.