Περί ασκήσεως και πνευματικού αγώνος

8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Γέροντας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης μιλάει για τους ευλογημένους όρους και τρόπους του πνευματικού αγώνα, τονίζοντας την αξία της άσκησης, όπως αυτή βιώνεται καθημερινά στην προσωπική ζωή των πιστών.