Η ησυχαστική ζωή κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά

23 Μαρτίου 2019

Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, μιλώντας για τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας μας Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τονίζει τη σπουδαιότητα που έχουν η μετάνοια αλλά και η ησυχαστική ζωή για όλους τους Χριστιανούς, μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τη θεόπνευστη διδασκαλία του Αγίου.