Προσβάσιμη σελίδα

Τρισάγιον-Δύναμις, ήχ. β΄ Φίλιππος Οικονόμου

Ο Φίλιππος Οικονόμου υπήρξε βαθύς γνώστης της μουσικής μας παράδοσης, την οποία διακόνησε μέχρι το τέλος της ζωής του με αυταπάρνηση, επιστημονική γνώση και πλούσιο καλλιτεχνικό και εκδοτικό έργο. Πιστεύουμε ότι συνέβαλε στην ανάδειξη του πλούτου της βυζαντινής μουσικής όχι μόνο ως λειτουργικής ψαλμωδίας αλλά και ως πολιτισμικού εθνικού αγαθού. Η προσφορά και το σύνολο έργο του τον κατατάσσουν στις μεγάλες μορφές του σύγχρονου μουσικού μας πολιτισμού.

Ακολουθεί μια εξαιρετική ηχογράφηση από την ηχοθήκη του Πρωτοψάλτου και Προέδρου Ιεροψαλτών Αργολίδος, Γεωργίου Δαρλάση, με το Τρισάγιο και Δύναμις σε ήχ. β΄.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ήχοι του τότε και του σήμερα στη Καλαμάτα
Η Ψαλτική Τέχνη, θεραπευτικός παράγοντας της υγείας
Δοξαστικό Αίνων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - (Ήχος Πλ. Δ) - Θρασύβουλος Στανίτσας
Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου... (μέλος Πέτρου Εφεσίου)
Το Γρηγοριανό μέλος. Μια μουσική ανάμνηση από το παρελθόν των δυο Χριστιανικών παραδόσεων και της μίας Εκκλησίας