Προσβάσιμη σελίδα

Η αμαρτωλός έδραμε (Ήχος Β) – Γρηγόρης Νταραβάνογλου

«Η αμαρτωλός έδραμε» (Ήχος Β΄). Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης (τη Μ. Τρίτη εσπέρας), αποδίδει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε Γρηγόρης Νταραβάνογλου. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά ηχογραφήσεων του Άρχοντα με τίτλο, Ύμνοι της Μ. Τρίτης & Μ. Πέμπτης. Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Άρχοντος Πρωτ. της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Λυκούργου Πετρίδη με τίτλο «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας
1o Διεθνές Συμπόσιο Ψαλτριών & 1ο Φεστιβάλ Γυναικείων Βυζαντινών Χορών «Η Αγία Καικιλία»