Η Μαύρη θάλασσα σε κρίση

19 Απριλίου 2019

Το δεύτερο οικολογικό συμπόσιο διεξήχθη από τις 20 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου του 1997 στο ελληνικό ferryboat «Βενιζέλος». Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής J. Santer. Αφορμή για την πραγματοποίηση του, στάθηκαν οι ενέργειες για την διάσωση της Μαύρης θάλασσας από την οικολογική καταστροφή, διότι εάν δεν γινόταν η οποιαδήποτε ενέργεια θα επερχόταν η καταστροφή της. Βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός το θέμα του συμποσίου διαμορφώθηκε ως έξης «Η Μαύρη θάλασσα σε κρίση», ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε από περισσότερους από τετρακοσίους συνέδρους, οι οποίοι ήταν άτομα από διάφορα κοινωνικά στρώματα, αντιπρόσωποι των παγκόσμιων φόρουμ και εκπρόσωποι των Ορθόδοξων εκκλησιών, που προσπάθησαν να δώσουν μια επείγουσα λύση στο πρόβλημα της Μαύρης θάλασσας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα πλαίσια του συμποσίου επισκέφτηκε τις εκκλησίες πέντε χωρών με σκοπό να συζητήσει για τα οικολογικά προβλήματα της κάθε περιοχής και επίσης να αναθερμάνει τις σχέσεις των εκκλησιαστικών ηγετών με τους πολιτικούς αρχηγούς της Ευρώπης ,ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση του οικολογικού ζητήματος. [151]

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του για την έναρξη του Συμποσίου, αναφέρθηκε στην αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τον υλικό και πνευματικό κόσμο, τον οποίον έπλασε ο Θεός καλόν λίαν. Επίσης τονίζεται πως η αρμονία στην κτίση καθορίζεται από την αξία την οποία έχει δώσει ο Θεός σε κάθε δημιούργημα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ανισορροπίες. Στην συνέχεια της ομιλίας, γίνεται αναφορά στην εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους «κατακυριεύσατε της γης» και έχει προκαλέσει εντάσεις για το εάν ο άνθρωπος μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο της κτίσης ή όχι. Ο Πατριάρχης προσπαθεί να κατευνάσει την ένταση αναφέροντας ξεκάθαρα πως ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στην φύση, εάν φυσικά υπάρχουν κάποια όρια τα όποια δεν ξεπέρνα «Ούτε απολυτοποιούμεν, ούτε εκμηδενίζουμεν αυτήν. Η φύσης εγένετο προς εξυπηρέτησιν του ανθρώπου κατά το υλικόν μέρος της υποστάσεως αυτού και όχι ο άνθρωπος δια την φύσιν» [152]

Επίσης τονίζεται πως οι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους απέναντι στο περιβάλλον, διότι η εκμετάλλευση που γίνεται στην φύση, δεν αποσκοπεί σε καμιά βιολογική ανάγκη αλλά γίνεται για την ικανοποίηση του εγωισμού των ανθρώπων. Φτάνοντας προς το τέλος της ομιλίας, τονίζεται η σπουδαιότητα του Συμποσίου μέσω του οποίου γίνονται προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων απέναντι στα οικολογικά θέματα, διότι εάν οι άνθρωποι καταφέρουν να σώσουν την κτίση , αυτομάτως θα έχουν καταφέρει να σώσουν και τους ιδίους τους εαυτούς τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν πιο κοντά στον Κύριο.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του «κατά την εν Βατούμ. Προς τιμήν των συνέδρων του Διεθνούς Συμποσίου δεξίωσιν» τόνισε την σοβαρότητα και την αξία του Συμποσίου υπογραμμίζοντας τον σκοπό για τον οποίο βρίσκονται όλοι συγκεντρωμένοι στο παρόν συμπόσιο «Ως ιερόν και θρησκευτικόν αυτής καθήκον την συμμετοχήν αυτής εις την προσπάθειαν αποφυγής της περαιτέρω ρυπάνσεως της Μαύρης θάλασσας και την συνεργασίαν της μετά των αρμόδιων κρατικών και μη φορέων δια την αντιμετοπίσιν του κινδύνου και επανόρθωσιν των ζημίων», [153] ελπίζοντας η προσπάθεια τους να αποδώσει καρπούς και να επιφέρει αλλαγές.

Στην ομιλία, «Προς τιμίν αυτού παρατεθέν επίσημον δείπνον εις Βατούμ» γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα της συνεργασίας της εκκλησιάς με την επιστήμη, οι οποίες από κοινού προσπαθούν να δώσουν μια λύση στα κοινά τους προβλήματα. [154]

Στην ομιλία του Πατριάρχη «Κατά την άφηξιν αυτού εις Νοβοσσίσκ» υπογραμμίζεται πως για να υπάρχουν βήματα προόδου, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης των Διεθνών Διακηρύξεων διότι «καθιστούν αναγκαία την αποκατάστασιν της εσωτερικής πνευματικής ισορροπίας του ανθρώπου δια την συνειδητοποιήσει πληρέστερον την απειλήν.» [155]

Στην ομιλία «Προς τιμήν αυτού επίσιμον δεξίωσιν του Μακαριότατου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιου» ο Πατριάρχης τονίζει πως η κατάσταση του οικολογικού προβλήματος, έχει φτάσει στο απροχώρητο και πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής ολόκληρης της κτίσης εάν οι άνθρωποι δεν προβούν σε ριζικές αλλαγές για να αποφύγουν τα χειρότερα. Επίσης υπογραμμίστηκε πως οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται διαρκώς στον Κύριο για να τους εφοδιάσει με δύναμη και θάρρος, ώστε να καταφέρουν να δώσουν ένα τέλος στα προβλήματα τους. [156]

Τέλος στην ομιλία «Κατά το εν Κωνστάντζη δείπνον» Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει πως «κριτίριον της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς είναι δι ημάς το λειτουργικόν ήθος της ορθοδόξου παραδόσεως» [157] και επίσης τονίζει πως δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια προς τα δώρα του θεού, όπως είναι η φύση, αλλά θα πρέπει να ανταποδίδουμε πίσω στον Θεό την αγάπη και την ευχαριστία μας για όλα όσα μας έχει προσφέρει.

Κατά την διάρκεια του συμποσίου τα θέματα τα οποία εξεταστήκαν ήταν τα ακόλουθα. Πρώτων, η εύρεση κοινών στόχων ανάμεσα στην εκκλησία και την επιστήμη. Δεύτερον, η αξία των πόρων διαβίωσης ανάμεσα στην σχέση ανθρώπου και φύσης. Τρίτον, η προσπάθεια σταθεροποίησης του πληθυσμού της γης. Τέταρτον, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να καταφέρουν οι άνθρωποι να υλοποιήσουν όσα έχουν διδαχτεί από την εκκλησία για την καταπολέμηση της οικολογικής κρίσης. Πέμπτον, εξέτασαν την αξία των περιοχών κοντά στην Μαύρη θάλασσα. Έκτον, εξέτασαν την καταστροφή που προκαλεί η βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. [158] Τέλος οι σύνεδροι πρότειναν να ξεκινήσει ένας θεσμός «Περιβαλλοντικών βραβείων Μαύρης θάλασσας» παρόμοιος με τα «πράσινα βραβεία» [159]

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

 

Παραπομπές:

151. Religion, Science and Environment, «Black Sea 1997», στο overview, www.resymposia.org, (Ημ. Ανάκτησης 30 Δεκεμβρίου 2017)
152. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 94
153. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 102
154. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 105
155. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 107
156. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελίδες 114-116
157. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 127
158. Religion, Science and Environment, «Black Sea 1997», στο Themes, www.resymposia.org, (Ημ. Ανάκτησης 30 Δεκεμβρίου 2017)
159. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, σελ. 86