Προσβάσιμη σελίδα

Κεκραγάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. β΄ (Χορός Αγιορειτών)

Χορός Καρακαλλινών πατέρων στο δεξιό χορό και ο Γέρ. Αντύπας με βατοπαιδινούς πατέρες ψάλουν το αργό Κεκραγάριο του β΄ήχου σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου στην πανήγυρη των Βατοπαιδινών αγίων (2012).

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απόστολος του Αγίου Πνεύματος - Παναγιώτης Κατσικερός
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν» - Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων
«Βασιλευ Ουράνιε» π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης
Τας μυστικάς - (Ήχος Πλ.Β) - Κωνσταντίνου Πρίγγου - Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση
Μουσικές εκδηλώσεις των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας