Προσβάσιμη σελίδα

Κεκραγάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. β΄ (Χορός Αγιορειτών)

Χορός Καρακαλλινών πατέρων στο δεξιό χορό και ο Γέρ. Αντύπας με βατοπαιδινούς πατέρες ψάλουν το αργό Κεκραγάριο του β΄ήχου σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου στην πανήγυρη των Βατοπαιδινών αγίων (2012).

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Γ. Βιολάκη (Λ. Αστέρης-Χαρ. Ταλιαδώρος)
Προκήρυξη Θ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψαλτικής Τέχνης
Φωτοστιγμές από τη συνάντηση των πρωτοψαλτών της Μακεδονίας
Εκατονταετηρίδα Σωµατείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαµασκηνός»
Συνάντηση Πρωτοψαλτών της Μακεδονίας