Προσβάσιμη σελίδα

«Κύριε ερχόμενος προς το πάθος» (Χαρ. Ταλιαδώρος)

taliadoros3

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης Χαρίλαος Ταλιαδώρος ερμηνεύει το Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας: «Κύριε ερχόμενος προς το πάθος», ήχος πλ. α΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ήχοι του τότε και του σήμερα στη Καλαμάτα
Η Ψαλτική Τέχνη, θεραπευτικός παράγοντας της υγείας
Δοξαστικό Αίνων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - (Ήχος Πλ. Δ) - Θρασύβουλος Στανίτσας
Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου... (μέλος Πέτρου Εφεσίου)
Το Γρηγοριανό μέλος. Μια μουσική ανάμνηση από το παρελθόν των δυο Χριστιανικών παραδόσεων και της μίας Εκκλησίας