Προσβάσιμη σελίδα

«Κύριε ερχόμενος προς το πάθος» (Χαρ. Ταλιαδώρος)

taliadoros3

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης Χαρίλαος Ταλιαδώρος ερμηνεύει το Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας: «Κύριε ερχόμενος προς το πάθος», ήχος πλ. α΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν ήχ. α΄ Χαρ. Παπανικολάου (Πρωτοψ. Τιμόθεος Ντιουέμα)
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας