Ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός

21 Απριλίου 2019

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Θεός προαιώνιος, που όμως για την σωτηρία μας σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Και έπαθε για μας. Πέθανε με οδυνηρό σταυρικό θάνατο. Τον θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρέπει να τον βλέπουμε ωσάν μία θυσία προς τον Θεό Πατέρα για την άφεση των αμαρτιών μας. Από παλαιά οι άνθρωποι έκαναν αιματηρές θυσίες στον Θεό, για να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά τους. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, το Λευιτικό, που μιλάει για τις θυσίες, που προσ¬φεραν οι Ισραηλίτες για την άφεση των αμαρτιών τους. Αλλά, όπως το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούν τα αίματα των ζώων να σβήσουν αμαρτήματα. Οι θυσίες αυτές στην Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζαν την Μεγάλη Θυσία του Ιησού Χριστού, που μόνο αυτή είναι λυτρωτική, γιατί μόνο αυτή σβήνει αμαρτήματα.

Χριστιανοί μου! Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τα αμαρτήματά μας. Αν δεν χυνόταν το Αίμα του Χριστού, αν δεν προσφερόταν η Θυσία Του στον Γολγοθά, θα ήταν ασυγχώρητα τα αμαρτήματά μας. Γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο να τα εξαλείψει. Ούτε η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης ούτε η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ούτε ο ρωμαικός πολιτισμός ούτε τίποτε άλλο μπορούσε να εξαλείψει έστω και ένα μικρό αμάρτημα. Όλα όμως τα αμαρτήματα των ανθρώπων, τα πολλά και τα μεγάλα, εξαλείφθηκαν με το Αίμα του Ιησού Χριστού, το χυθέν στο Γολγοθά, ημέρα Παρασκευή, που την λέμε Μεγάλη Παρασκευή, γι᾽ αυτό το μέγιστο γεγονός που συνέβηκε σ᾽ αυτήν. Αυτό είναι πίστη μας, είναι μεγάλο δόγμα της Εκκλησίας μας: «Το Αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α´ Ιωάν. 1,7). Και όταν λέγουμε «από πάσης αμαρτίας» εννoούμε από οποιαδήποτε αμαρτία, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή. Από ᾽μας απαιτείται να πούμε μόνο το, «ήμαρτον, Θεέ μου. Ελέησέ με τον αμαρτωλό». Μάλιστα αυτό το «ήμαρτον» πρέπει να το πούμε επίσημα στην Εκκλησία, σε ιερό Μυστήριο, που λέγεται «Εξομολόγηση». Είναι πολύ δυνατό το Μυστήριο αυτό, γι᾽ αυτό και έχει δοθεί αποκλειστικά στον Αρχιερέα, όπως η χειροτονία και αυτή η Θεία Λειτουργία στην αρχή. Αλλά, επειδή ο Αρχιερεύς δεν μπορεί να επαρκέσει σε όλο το πλήθος των πιστών, γι᾽ αυτό και παραχωρεί την άδεια και σε μερικούς ιερείς να τελέσουν αντ᾽ αυτού το ιερώτατο αυτό Μυστήριο. Οι εξομολόγοι αυτοί ιερείς πρέπει να διακρίνονται για την πνευματικότητά τους, γι᾽ αυτό και λέγονται «πνευματικοί». Χριστιανοί μου, να καταφεύγετε στους «πνευματικούς» ιερείς σας για να εξομολογείσθε. Εξομολογώ και εγώ. Και κατά πρώτο λόγο εξομολογώ εγώ, παρά την αναξιότητά μου, γιατί είμαι Επίσκοπος. Και το κύριο έργο του Επισκόπου δεν είναι να κάνει γηροκομεία και άλλα κοινωφελή έργα, αλλά, χωρίς να αδιαφορεί για τις ανάγκες του λαού, το κύριο έργο του Επισκόπου είναι να φροντίζει να κατηχούνται και να καθαρεύουν οι χριστιανοί της ποίμνης του, για να μπορούν αυτοί να γεύονται τον Θεό και να σωθούν στην Βασιλεία του Χριστού την επουράνιο. Παρακαλώ, λοιπόν, όταν με βλέπετε να μου ζητάτε να σας υπηρετήσω στην καθαρότητα των ψυχών σας. Θα μου δίνετε μεγάλη χαρά.

Χριστιανοί μου, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τα αμαρτήματά μας. Μετά λοιπόν την Μεγάλη Παρασκευή μην αναστενάζετε και μην κλαίτε για αμαρτήματα. Τα έσβησε ο Χριστός μας με την σταυρική Του Θυσία. Εμείς μόνο να λέμε το «Κύριε, ελέησέ με» και να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε. Όταν σας έρχεται ανάμνηση παλαιού αμαρτήματος ή κάποιο βέλος πειρασμού να κοιτάτε τον Εσταυρωμένο Κύριό μας. Και μόνο μια ματιά σ᾽ Αυτόν γλυκαίνει την δόλια καρδιά μας την πληγωμένη από την αμαρτία.