Προσβάσιμη σελίδα

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης – (Ήχος Πλ. Δ) – Θρασύβουλος Στανίτσας

Πρόκειται για το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Ισαποστόλων (Ὁ τῶν Ἀνάκτων Ἄναξ καὶ Θεός), σε εκτέλεση του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα. Η ηχογράφηση έλαβε χώρα στις 21-05-1973 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων Αττικής. Το παρατιθέμενο κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου «Η Πατριαρχική Φόρμιγξ – Τόμος Α’ Μουσική Κυψέλη». Η φωτογραφία προέρχεται απο το αρχείο του κου. Δημητρίου Αθανασιάδη, μαθητή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Λυκούργου Πετρίδη.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Τας μυστικάς - (Ήχος Πλ.Β) - Κωνσταντίνου Πρίγγου - Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση
Μουσικές εκδηλώσεις των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας
«Των αγίων Πατέρων ο χορός», ήχ. πλ. δ΄-(† Ματθαίος Τσαμκιράνης)
«Αναστάσεως ημέρα» Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος - (Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία)
Χερουβικόν ήχος πλ. α΄, Ζαχαρίας Καρούνης