«Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού»

22 Μαΐου 2019

Στην ομιλία του αυτή ο πατήρ Μύρων, οικονόμος του Ιερού Μετοχίου της Αναλήψεως της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα της Αττικής εμβαθύνει στην έννοια της εμπιστοσύνης στην Θεία Πρόνοια. Εξετάζει ταυτόχρονα τα στάδια της πνευματικής ωριμότητας του ανθρώπου και αναδεικνύει τα εμπόδια που συναντά ο αγωνιζόμενος άνθρωπος στην ζωή, τα οποία δυσχεραίνουν την αυτοπαράδοσή του στο θέλημα του Θεού.