Προσβάσιμη σελίδα

Κοινωνικό Κυριακής του Θωμά – (Ήχος Α’) – Φώτιος Γιαννακάκης

Το Κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά (Αντίπασχα) μας παραθέτει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε Δημοσθένης Παϊκόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Το μουυσικό κείμενο μπορεί να το βρεί κανείς στις σελίδες 544-546 του παραπάνω τόμου. Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κος. Φώτιος Γιαννακάκης.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ήχοι του τότε και του σήμερα στη Καλαμάτα
Η Ψαλτική Τέχνη, θεραπευτικός παράγοντας της υγείας
Δοξαστικό Αίνων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - (Ήχος Πλ. Δ) - Θρασύβουλος Στανίτσας
Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου... (μέλος Πέτρου Εφεσίου)
Το Γρηγοριανό μέλος. Μια μουσική ανάμνηση από το παρελθόν των δυο Χριστιανικών παραδόσεων και της μίας Εκκλησίας