Προσβάσιμη σελίδα

Κοινωνικό Κυριακής του Θωμά – (Ήχος Α’) – Φώτιος Γιαννακάκης

Το Κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά (Αντίπασχα) μας παραθέτει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε Δημοσθένης Παϊκόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Το μουυσικό κείμενο μπορεί να το βρεί κανείς στις σελίδες 544-546 του παραπάνω τόμου. Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κος. Φώτιος Γιαννακάκης.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας
1o Διεθνές Συμπόσιο Ψαλτριών & 1ο Φεστιβάλ Γυναικείων Βυζαντινών Χορών «Η Αγία Καικιλία»