Προσβάσιμη σελίδα

Πασαπνοή και αίνοι β΄ήχου (Λυκ. Πετρίδης †2013)

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Λυκούργος Πετρίδης ψάλει τους αίνους του β΄ ήχου. Ο μακαριστός δάσκαλος  γεννήθηκε στα Ταταύλα της Κωνσταντινουπόλεως το 1923 και από μικρής ηλικίας -μόλις 10 ετών- βρέθηκε στα Πατριαρχικά αναλόγια.  Διδάχθηκε την Ψαλτική κοντά σε διακεκριμένους και εγκρατείς διακόνους του ιερού αναλογίου και ευτύχησε να ακούσει τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Ευστάθιο Βιγγόπουλο, Βασίλειο Ονουφριάδη, Κων/νο Πρίγγο και Θρασύβουλο Στανίτσα, από τον οποίο αφομοίωσε μεγάλο μέρος της υψηλής τέχνης του.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας
1o Διεθνές Συμπόσιο Ψαλτριών & 1ο Φεστιβάλ Γυναικείων Βυζαντινών Χορών «Η Αγία Καικιλία»