Μετάνοια και ησυχαστική ζωή

14 Μαΐου 2019

Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης μιλάει για την σημασία της μετάνοιας αλλά και της ησυχαστικής ζωής για όλους τους Χριστιανούς, μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τη θεόπνευστη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.