Βαλτική θάλασσα, μια κοινή κληρονομία – μια κοινή ευθύνη

10 Μαΐου 2019

Το πέμπτο κατά σειρά Οικολογικό Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε από τη 1 έως και τις 8 Ιουνίου του 2003, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Romano Prodi. Το θέμα του συμποσίου ήταν «Βαλτική θάλασσα, μια κοινή κληρονομία – μια κοινή ευθύνη» και είχε ως σκοπό αρχικά να εξεταστούν εκτενώς τα οικολογικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την Βαλτική θάλασσα και τις περιοχές που βρέχονται από αυτή και μέσα από λύσεις που θα δοθούν να καταφέρουν να βοηθήσουν και άλλες περιοχές ανά τον κόσμο που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

H συμμετοχή στο συνέδριο ήταν αντάξια των προηγούμενων, αφού έλαβαν μέρος διακόσια πενήντα άτομα, τα οποία ήταν εκπρόσωποι του επιστημονικού, του εκκλησιαστικού και του οικονομικού τομέα. Σπουδαίο κύρος στο συμπόσιο έδωσε η παρουσία της βασίλισσας της Δανίας και του βασιλιά της Σουηδίας. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμμετοχή πενήντα δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κάλυψαν ολόκληρο το συμπόσιο. [174]

Κατά την διάρκεια του οικολογικού Συμποσίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ εξέδωσαν μήνυμα, μέσω του οποίου εξέφραζαν την αγωνία τους για το οικολογικό ζήτημα. Αρχικά ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ στο μήνυμα του στις 2 Ιουνίου του 2003 [175], αρχικά ευχαριστεί τους συνέδρους για την παρουσία τους μέσω του εκπροσώπου του Καρδινάλιο Walter Casper και τονίζει πως η καρδιά του οικολογικού προβλήματος βρίσκεται στην ανευθυνότητα των ανθρώπων και στην έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον αλλά και προς τον ίδιο τον Θεό, υπογραμμίζοντας πως «Όταν το άτομο γυρίσει την πλάτη του στο σχέδιο του Δημιουργού, προκαλεί μια αναταραχή που έχει αντίκτυπο στην δημιουργία.». [176] Στην συνέχεια του μηνύματος αναφέρει πως για να επέλθει μια ισορροπημένη κατάσταση στην φύση χρειάζεται η εσωτερική αλλαγή του ανθρώπου και η απόκτηση μιας νέας περιβαλλοντικής ηθικής. Κλείνοντας την ομίλα του ο Πάπας τονίζει πως «Όταν θυσιάζουμε την ζωή μας και μοιράζουμε τον πλούτο μας, κερδίζουμε την ζωή στην αφθονία και εμπλουτίζουμε όλο τον κόσμο». [177]

Με την σειρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέδωσε το μήνυμα του για το συμπόσιο την ίδια μέρα. Αρχικά ο Πατριάρχης τόνισε πως παρόλο που ζούμε σε έναν κόσμο πλήρως αλλοιωμένο λόγο της εγωιστικής υπερεκμετάλλευσης που έχουμε κάνει, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Θεός έπλασε τον κόσμο με αγάπη και τον έκανε καλόν λίαν. Εάν χαθεί αυτή η σκέψη από τους ανθρώπους, δεν θα υπάρξει περίπτωση να καταφέρουμε να επαναφέρουμε την κτίση στην κατάσταση που μας δόθηκε και αυτομάτως θα έχουμε αποτύχει απέναντι στην οικολογική μας ευθύνη.

Φτάνοντας στο τέλος του μηνύματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογραμμίζει πως είναι ευθύνη όλων μας να αγωνιστούμε για να επαναφέρουμε τις χαμένες ισορροπίες στην φύση, αρχικά για να σώσουμε τους εαυτούς μας από την καταστροφή και στην συνέχεια για να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και να παραδώσουμε την κτίση σε αρίστη κατάσταση και στις άλλες γενιές. [178]

Κατά την διάρκεια του συμποσίου, επίκεντρο της συζήτησης ήταν η μόλυνση της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία είναι μια κλειστή θάλασσα, έχοντας μόνο έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον ωκεανό. Η αύξηση της βιομηχανίας και η ανάγκη της ικανοποίησης των ανθρωπίνων αναγκών είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των υδάτων και του οικοσυστήματος. Για αυτό τον λόγο οι σύνεδροι κατέληξαν στους ακόλουθους τρόπους αντιμετώπισης του οικολογικού προβλήματος. Αρχικά αποφάσισαν να σταματήσει η ρήψη των αποβλήτων στην Βαλτική θάλασσα. Επίσης απαγόρευσαν την υπεραλιεία, με στόχο να αναπτυχτεί η υδρόβια πανίδα. Στην συνέχεια έκριναν ορθό να απαγορεύσουν την διέλευση φορτηγών πλοίων, τα οποία μετέφεραν ραδιενεργά απόβλητα σε μια προσπάθεια να μειώσουν κάθε κίνδυνο επιδείνωσης των μολύνσεων. [179]

Εν κατακλείδι το πέμπτο Οικολογικό Συμπόσιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, συμβάλλοντας και αυτό με την σειρά του στον αγώνα της καταπολέμησης της οικολογικής κρίσης και της επαναφοράς των ισορροπιών στο φυσικό περιβάλλον αλλά και ανάμεσα στην σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

 

Παραπομπές:

174. Religion, Science and Environment, «Baltic Sea 2003», στο Overview, www.resymposia.org, (Ημ. Ανάκτησης 30 Δεκεμβρίου 2017)
175. Στην ίδια ιστοσελίδα, Ό.π, στο Presentations, «Message of His Holiness Pope John Paul II»
176. Αρχικό κείμενο: when man turns his back on the Creators plan, ho provokes a disorder which haw inevitable repercussion on the rest of the created order
177. Αρχικό κείμενο: when we sacrifice our life and share our wealth, we gain life in abundance and enrich the entire world
178. Στην ίδια ιστοσελίδα, Ό.π, Presentations, «Welcome and introductory statement of HAH Ecumenical Patriarch Bartholomew»
179. Στην ίδια ιστοσελίδα Ό.π, Conclusions