Η σύγχρονος αιρετική εσχατολογία. Οι Μορμόνοι

5 Ιουνίου 2019

«Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» ή Μορμόνοι, όπως είναι ευρύτερα πιο γνωστοί, είναι μία από τις πλέον διεθνείς παραχριστιανικές κινήσεις. Υπάρχει ένας ικανός αριθμός ερευνητών, που αμφισβητούν, λόγω των θεμελιωδών αποκλίσεών τους από τη χριστιανική διδασκαλία, αν πρέπει να θεωρούνται χριστιανική αίρεση ή να θεωρούνται ξεχωριστή θρησκεία. Στην αιρετική εσχατολογία των Μορμόνων ξεχωρίζουν τα παρακάτω σημεία:

α) Τα γεγονότα που θα προηγηθούν της Β΄ Παρουσίας. Μεταξύ αυτών των γεγονότων είναι πόλεμοι, ταραχές, αύξηση της κακίας, έκτακτα φυσικά φαινόμενα, αποκατάσταση του Ευαγγελίου σύμφωνα με τις Μορμονικές πλάνες, η εμφάνιση στον κόσμο των βιβλίων του Μόρμον, η επανεμφάνιση του Προφήτη Ηλία τον Απρίλιο του 1836 στον ιδρυτή της αίρεσης J. Smith. Επί πλέον οι Λαμανίτες (πρόκειται για απόγονους του Λεχί, οι οποίοι κατά την Μορμονική μυθολογία, εγκαταστάθηκαν το 600 π.Χ. στις ΗΠΑ), θα ξαναγίνουν πάλι σπουδαίοι. Και στο τέλος θα κτιστεί στην πολιτεία του Μισούρι των ΗΠΑ μια δίκαιη πόλη, που θα ονομαστεί Νέα Ιερουσαλήμ.

β) Ακολουθεί η Β΄ Παρουσία και η επίγειος χιλιετής Βασιλεία του Χριστού στη γη. Όταν θα αρχίσει η χιλιετηρίδα θα αναστηθούν όσοι είχαν κερδίσει την τερέστια δόξα. Οι πονηροί που θα ζούν κατά την Β΄ Παρουσία θα καταστραφούν σωματικά και οι ψυχές τους θα οδηγηθούν στον κόσμο των πνευμάτων, για να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Οι δίκαιοι που θα ζούν πάνω στη γη θα ζούν σε περιβάλλον ασφάλειας και δικαιοσύνης και θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Αθάνατα υπερκόσμια ανθρώπινα όντα θα επισκέπτονται τη γη, θα βοηθούν τους ανθρώπους και θα συνδράμουν στο έργο της διακυβέρνησης.

γ) Κατά τη χιλιετία θα συνεχιστεί το ιεραποστολικό έργο των Μορμόνων όπως και οι απαραίτητες τελετουργίες στο Ναό, που είναι αναγκαίες για την εξύψωση των πνευμάτων. Ο Σατανάς θα είναι δέσμιος και κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα μπορεί να επηρεάζει τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της χιλιετίας, σύμφωνα με τα Μορμονικά παραδοξολογήματα θα υπάρχουν δύο πρωτεύουσες στη γη. Η μία στα Ιεροσόλυμα και η άλλη στις ΗΠΑ.

δ) Στο τέλος της χιλιετίας θα λυθεί ο Σατανάς, θα παρασύρει ανθρώπους και θα ακολουθήσει η τελική πάλη με τις δυνάμεις του Θεού. Μετά από αυτή, ο Σατανάς, οι οπαδοί του, οι πονηροί άνθρωποι και αυτοί που δεν δέχτηκαν τη Μορμονική διδαχή θα εκδιωχθούν οριστικά και θα παραμείνουν στο διηνεκές στο σκότος το εξώτερον. Οι δίκαιοι άνθρωποι και όσοι συμμορφώθηκαν στις Μορμονικές διδαχές, θα ζούν σε ένα από τα τρία βασίλεια, ανάλογα με το ποιο από τα τρία κέρδισαν σύμφωνα με τον τρόπο ζωής τους, τα οποία στη Μορμονική διδασκαλία ονομάζονται: i) Τελέστιο βασίλειο: το βασίλειο της κατώτατης δόξας, ii) Τερέστιο βασίλειο: το μεσαίο βασίλειο δόξας και iii) Σελέστιο βασίλειο: το ανώτατο βασίλειο δόξας.

Υπάρχει και μία επί πλέον βασική λεπτομέρεια. Όσοι ζούν στο Σελέστιο βασίλειο, μετά την Κρίση και αφού περάσουν τη διαδικασία εξύψωσης, μεταξύ των άλλων ευλογιών που μπορούν να αποκτήσουν, κατά τους Μορμόνους, είναι να γίνουν Θεοί!