Προσβάσιμη σελίδα

«Πεντηκοστήν εορτάζομεν» – Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων

ger.stefanos7

Ο μακαριστός γέροντας Στέφανος των Δανιηλαίων ψάλει το περίφημο ιδιόμελο του εσπερινού της Πεντηκοστής «Πεντηκοστήν εορτάζομεν». Ο ύμνος αυτός ανακεφαλαιώνει το “μέγα και σεβάσμιον” μυστήριον, την έλευση του αγίου Πνεύματος στον κόσμο.

Ήχος α΄

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν·καί τό μυστήριον ὅσον; ῾Ως μέγα τε καί σεβάσμιον.Διό βοῶμέν σοι· Δημιουργέ τοῦ παντός, Κύριε, δόξα σοι».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσική Εσπερίδα και Εκδήλωση. Μοναχός Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849)
Η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τιμά τον Γρηγόρη Στάθη
«Ελάτε να πάμε μαζί με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ»
Θ΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ψαλτικής Τέχνης
Η περίφημος «Εκλογή» για τους προστάτες της Μονής Δοχειαρίου