Καρκίνος του μαστού

23 Ιουλίου 2019

Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, 1 σε κάθε 9-12 γυναίκες, ανάλογα με τη χώρα που ζει, θα εμφανίσει κάποια στιγμή τη νόσο αυτή.

Η αιτιολογία της νόσου οφείλεται σε γενετικούς, μεταβολικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

• Η μεγάλη ηλικία. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες άνω των 50 ετών καλό είναι να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο.

• Η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού στον καρκίνο του μαστού.

• Γενετικές μεταλλάξεις σε γονίδια που κληρονομούνται από τους γονείς στα παιδιά. Αυτά τα προβληματικά γονίδια είναι δυνατόν να εντοπιστούν με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις.

• Η ύπαρξη σε προηγούμενη βιοψία μαστού διηθητικού ή μη διηθητικού καρκινώματος ή άτυπης υπερπλασίας.

• Η έκθεση της περιοχής του στήθους σε ακτινοβολία, ειδικά κατά τη νεαρή ηλικία, προκειμένου να θεραπευτεί κάποια άλλη πάθηση.

• Η έναρξη της περιόδου σε μικρή ηλικία και η παύση της σε μεγάλη ηλικία.

• Η μακροχρόνια λήψη αντισυλληπτικών και oρμoνικής υπoκατάστασης.

• Η ατεκνία ή η απόκτηση πρώτoυ παιδιoύ σε μεγάλη ηλικία.

• Η μεγάλη κατανάλωση oινoπνεύματoς και η παχυσαρκία. (Φιλόπουλος, 2019).

Το πιο σύνηθες προειδοποιητικό σημείο του καρκίνου του μαστού είναι ένα συμπαγές ογκίδιο που συνήθως δεν μπορεί να μετακινηθεί και μπορεί να πονάει ή όχι. Επίσης, η γυναίκα μπορεί να παρουσιάσει έκκριση ορώδους ή αιμορραγικού υγρού ή σκουρόχρωμου υγρού από τη θηλή, η οποία μπορεί να εμφανίσει εισολκή, δηλαδή να γυρίσει προς τα μέσα. Άλλο σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού είναι το δέρμα πάνω από τον όγκο να μοιάζει με φλούδα πορτοκαλιού ή να παρουσιάζει εσοχές (κοιλότητες) στις περιοχές όπου έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος. Τέλος, ενδέχεται η εξωτερική καμπύλη του μαστού να έχει αλλάξει σχήμα.

Βέβαια, η αλλαγή στο μέγεθος ή στην υφή του μαστού μπορεί να οφείλεται και σε άλλα αίτια, όπως οι αλλαγές στον ιστό του μαστού που συμβαίνουν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του καταμήνιου κύκλου, οι κύστεις, τα αδενώματα κ.α. (Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, 2019).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άγιος Σάββας, Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Καρκίνος μαστού. Στο http://www.agsavvas-hosp.gr/Μάθεγιατονκαρκίνο/Πρόληψη/Πρωτογενήςπρόληψη/Καρκίνοςμαστού.aspx.

Φιλόπουλος, Ευ., (2019). Καρκίνος Μαστού: Ποιές γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο και πως μπορούν να βοηθηθούν! Ελληνική αντικαρκινική εταιρεία. Στο http://www.cancer-society.gr/γραμμή-υγείας/καρκίνος-μαστού-ποιές-γυναίκες-κινδυνεύουν-περισσότερο-και-πως-μπορούν-να-βοηθηθούν.