Προσβάσιμη σελίδα

«Μακάριοι ους εξελέξω», Κοινωνικόν Εβδομάδος, ήχ. πλ.α΄

Χορός βατοπαιδινών πατέρων ψάλει το Κοινωνικό του Σαββάτου «Μακάριοι ους εξελέξω» σε ήχο πλ. α΄. Πρόκειται για ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην Μονή Βατοπαιδίου στο Μνημόσυνο του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού (17-6-2013).

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχ. πλ. α΄ (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί)
Ημερίδα για τη Πατριαρχική Ψαλτική Τέχνη της Κωνσταντινούπολης στη Σόφια
Σε πρώτη έκδοση τα Αναστασιματάρια των Κυριάκου Κουλιδά και Δανιήλ Πρωτοψάλτου
Απόστολος του Αγίου Πνεύματος - Παναγιώτης Κατσικερός
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν» - Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων