Προσβάσιμη σελίδα

Σε πρώτη έκδοση τα Αναστασιματάρια των Κυριάκου Κουλιδά και Δανιήλ Πρωτοψάλτου

Έτοιμα προς έκδοση είναι τα Αναστασιματάρια Κυριάκου Κουλιδά και Δανιήλ του Πρωτοψάλτου, τα οποία μετέγραψε στη νέα γραφή ο δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης Κυριάκος Τζουραμάνης. Πρόκειται για τα αναστασιματάρια με τα οποία εισάγεται στο α΄ μισό του 18ου αιώνα, το νέο στιχηραρικό μέλος   στην ιστορία της εκκλησιαστικής μελοποιίας και τα οποία οι τρεις δάσκαλοι δεν μας παρέδωσαν εξηγημένα.

Το δίτομο αυτό έργο, είναι καρπός της  ερευνητικής  εργασίας του Κυριάκου Τζουραμάνη που τα τελευταία χρόνια μελετά την προέλευση του νέου στιχηραρικού μέλους και τη σχέση του με το παλαιότερο ρεπερτόριο, σε συνδυασμό με τη σπουδή του στην παλαιά σημειογραφία  με δάσκαλο τον Ιωάννη Αρβανίτη. Η μεταγραφή των δύο αναστασιματαρίων στη νέα γραφή, θα καταστήσει γνωστή στον ψαλτικό κόσμο την πρωτόλεια μορφή των αναστάσιμων στιχηρών ιδιομέλων του νέου είδους. Παράλληλα, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ερευνητές και μουσικολόγους να εξετάσουν την εξέλιξη της σημειογραφίας, των   ψαλτικών θέσεων και της μορφολογίας των ήχων.

Μια αμυδρή εικόνα της πρωτόλειας  μορφής του νέου στιχηραρικού μέλους, θα αντλήσουμε από το θεοτοκίο του α΄ ήχου “Ιδού πεπλήρωται”. Ο Πρωτοψάλτης και καθηγητής της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής Δημήτριος Γαλάνης θα αποδώσει το θεοτοκίο σε μέλος Κυριάκου Κουλιδά, ενώ ο Λαμπαδάριος του Ιερού ναού Παντανάσσης Πατρών Κυριάκος Τζουραμάνης θα αποδώσει  το ίδιο θεοτοκίο σε μέλος  Δανιήλ Πρωτοψάλτη.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Σωκρ. Παπαδοπούλου, ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
«Νυν αι δυνάμεις των ουρανών», ήχ. πλ. δ΄ (Βατοπαιδινός Χορός)
Τι είναι για εμάς η Παναγία;
«Ο ύμνος που αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της ενανθρώπησης του Χριστού»
"Το προσταχθέν μυστικώς" (μέλος παλαιόν)