Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ήχ. πλ. α΄(Χορός Αγιορειτών)

Η Δοξολογία του Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο πλ. α΄από χορό αγιορειτών πατέρων στην πανήγυρη της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Χριστός γεννάται δοξάσατε»-Θρ. Στανίτσας
Τα Monumenta Musicae Byzantinae–ένας διεθνής οργανισμός για τη μελέτη της ελληνικής και σλαβικής εκκλησιαστικής μουσικής
Αλεξανδρινά Χριστούγεννα στην Πόλη της Αθήνας
Χερουβικό, ήχ. β΄ (π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης)