Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ήχ. πλ. α΄(Χορός Αγιορειτών)

Η Δοξολογία του Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο πλ. α΄από χορό αγιορειτών πατέρων στην πανήγυρη της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν ήχ. α΄ Χαρ. Παπανικολάου (Πρωτοψ. Τιμόθεος Ντιουέμα)
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας