Η Δεκάφωνος πνευματοκίνητος σάλπιγξ του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

29 Αυγούστου 2019

Ομιλία του Ομότιμου καθηγητή Κωνσταντίνου Σκουτέρη, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.