Οι διάδοχοι και πνευματικοί απόγονοι του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

21 Αυγούστου 2019

Ομιλία του π. Παντελεήμονος Καραλάζου, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.