Ο εγκλεισμός και η ησυ­χία του νοός κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

25 Αυγούστου 2019

Ομιλία του μακαριστού Γέρ. Μάρκελλου Καρακαλληνού, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.