Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο γυναικείος μοναχισμός

30 Αυγούστου 2019

Ομιλία του καθηγητή Ανέστη Κεσελόπουλου, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.