Το συναξάρι του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

20 Αυγούστου 2019

Ομιλία του Γέρ. Λουκά Φιλοθεΐτη, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.