Προσβάσιμη σελίδα

Ευλογήσατε τον Κύριον… (μέλος Ι. Κουκουζέλους) Ήχος Πρώτος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ψάλλει τον εις ήχο Πρώτο, ψαλμικό στίχο εις την εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού «Ευλογήσατε τον Κύριον», εκ του Λατρινού πολυελαίου σε σύνθεση Ιωάννου του Κουκουζέλους και Μαΐστορος. Διευθύνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας στο Ιάσιο της Ρουμανίας στις 01-10-2017.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)
Δοξολογία ήχ. β΄ (Βατοπαιδινός Χορός)