«Θεραπεία πνευματικής απόκρισης». Μία ανορθόδοξος νεοεποχίτικη «θεραπεία»

2 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ανθρώπινος πόνος και η ασθένεια υπήρξε πάντα ένα φαινόμενο στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, που έτυχε πολυμερούς προσέγγισης και ερμηνείας με κύριο παράγοντα φυσικά αντιμετώπισής του την ιατρική επιστήμη. Το πλήθος των παραμέτρων με τις οποίες συσχετίζεται το πρόβλημα της ασθένειας, υπήρξε η αφορμή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πλήθος αποκρυφιστικών, εσωτεριστικών, γκουρουιστικών κ.ά. ομάδων, κομμάτια του παγκόσμιου αντιχριστιανικού μωσαϊκού της “Νέας Εποχής”, νά χρησιμοποιούν μέσα στις διδασκαλίες τους θέματα που σχετίζονται με την υγεία [1].

Επικρίνοντας εν πολλοίς τον τρόπο κατανόησης της ασθένειας και του ανθρώπου από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, αντιτείνουν μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων «ολιστική», όπως τη χαρακτηρίζουν, σύμφωνη με τις αντίστοιχες αντιλήψεις της «Νέας Εποχής».

Στα πλαίσια αυτά διαφημίζονται και προωθούνται από τις ομάδες αυτές διάφορες ανορθόδοξες «θεραπευτικές» μέθοδοι. Μέθοδοι, που δεν έχουν καμμία απολύτως επιστημονική βάση. Αντιθέτως, αφετηρία εκκίνησης και υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνονται αυτές οι ανορθόδοξες «θεραπευτικές» μέθοδοι είναι οι δοξασίες θρησκευμάτων της Ανατολής ή και αποκρυφιστικές αντιλήψεις [2].

Στις νεοεποχίτικες ανορθόδοξες «θεραπευτικές» μεθόδους ανήκει και η λεγόμενη«Θεραπεία Πνευματικής Απόκρισης» (Spiritual Response Therapy).

Ιδρυτής της εν λόγω ανορθόδοξης «θεραπευτικής» μεθόδου είναι ο Robert Detzler, πάστορας της αιρετικής κίνησης Unity Church, σε συνεργασία με τους Κλαρκ και Σάρον Κάμερον. Στο εν λόγω σύστημα συναντά κάποιος σύνθεση στοιχείων από την παραχριστιανική – πανθεϊστική κίνηση της «Χριστιανικής Επιστήμης» – Θετικής σκέψης και αποκρυφισμού [3]. Βάση του προγράμματος εργασίας της «Θεραπείας πνευματικής απόκρισης» (Spiritual Response Therapy) αποτελούν επίσης οι «εσωτερικές» ανακαλύψεις του ιδρυτή σχετικά με το Θεό, την ψυχή, τον κύκλο της ζωής κ.ά.

Κατά τους οπαδούς του συστήματος, η «θεραπεία» στοχεύει στη διερεύνηση, στον προσδιορισμό και την ελευθέρωση των «ψυχικών αρχείων» από τραυματικά περιστατικά. Ποιά είναι αυτά τα «ψυχικά αρχεία»; Κατά την μέθοδο τα «ψυχικά αρχεία» ταυτίζονται με τα λεγόμενα «Ακασικά αρχεία», ένα θεμελιώδη, δηλαδή, όρο για πολλές αποκρυφιστικές κινήσεις [4]                                .

Νεοποχίτικη και αποκρυφιστική ορολογία, όπως π.χ. «επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας» και σύνδεση με τον «εσωτερικό Οδηγό μας» συναντάμε και σε άλλες θεωρητικές αρχές της εν λόγω μεθόδου.

Από την μέθοδο, επίσης, δεν απουσιάζει και η αντιχριστιανική πλάνη της μετενσάρκωσης, καθώς οι οπαδοί της «Θεραπείας πνευματικής απόκρισης» (SRT) ισχυρίζονται, ότι η μέθοδός τους ερευνά ενέργειες και περιστατικά «προηγούμενων ζωών» [5].

Σημειώσεις:

1. Βλ. A. Ernst, New Age-ein neuer Weg zu korpelicher und seelicher Gesundheit, στο Materialdienst der EZW1/1991,σσ. 15- 25. G. Roth, Medizin, στο Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 7η έκδ,2001, στ. 666 – 667.
2. Βλ. Panorama der neuen Religiositat, 2001, σ. 217. M. Kotsch, Chinesische Medizin. I. Weltbild –Menschebild – Krankheitsbild. Religiose und ideologische Hintergrunde, 3η, 2005, σσ. 50- 52.
3. Βλ. http: //www.religio.de/lex/Daten/S/srt.html .
4. Bλ. Π. Γράβιγγερ, Εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισμού και Αποκρύφου Γνώσεως, Τόμος Α΄,σσ. 124-125. J.M.Greer, Enzyklopadie der Geheimlehren, 2005, σ. 32.
5. Βλ. http: //www.iathiein.gr/print.php?id=1174325651 &archive