Εθνικοί Ευεργέτες: Οι αφιερωμένοι της Πατρίδας

8 Οκτωβρίου 2019

Αποτελούν την κορωνίδα του Έθνους μας και μπορούμε κάλλιστα να τους εντάξουμε στη χορεία των «Μεγάλων Ελλήνων». Ο όλος βίος τους αποδεικνύει περίτρανα την υπέρμετρη αγάπη τους για την Ελλάδα και την εδραίωση του Νεοελληνικού κράτους.

Οι ίδιοι, στην πλειονότητά τους, γόνοι εύπορων και μη, οικογενειών – εντός και εκτός των ορίων της σημερινής Ελλάδος – έθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, στη διάθεση της Πατρίδας.

Κωνσταντίνος και Ευαγγέλης Ζάππας, Γεώργιος Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, Γεώργιος Σταύρου, Ιωάννης Μπάγκας, Χατζηλεόντης Χρήστου, Χρηστάκης Ζωγράφος, Βιολέτα Βίμπλη και τόσοι άλλοι, έλκουν την καταγωγή τους από την Ήπειρο. Μια περιοχή πασίγνωστη για τη φιλοπατρία και τη φιλομάθειά της.

Χαρακτηριστική είναι η προσφορά του Κορυτσαίου Ιωάννη Μπάγκα, ο οποίος ενόσω ήταν ακόμη εν ζωή, προσέφερε όλες τις καταθέσεις του, την κινητή και ακίνητη περιουσία, στο ταμείο τους κράτους και μετά βίας δέχθηκε μια πενιχρή σύνταξη ούτως ώστε να έχει ευπρεπή γηρατειά. Ακόμη και σήμερα από τη δική του περιουσία στηρίζονται άποροι Ηπειρώτες.

Ο Χρηστάκης Ζωγράφος, εκτός την ίδρυση των περιβόητων «Ζωγράφειων Διδασκαλίων» στη γενέτειρά του το Κεστοράτι Αργυροκάστρου, ίδρυσε ακόμη και το «Ζωγράφειο Γυμνάσιο» στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης και ο Ζάππας πλην της γενέτειράς του, στο Λάμποβο Αργυροκάστρου, ίδρυσε και το «Ζάππειο Παρθεναγωγείο» πάλι στην Πόλη.

Έπειτα ο Αργυροκαστρίτης Χατζηλεόντης Χρήστου, προσέφερε στη νήσο της Χίου υπέρογκο χρηματικό ποσό, για την ανέγερση νοσοκομείου. Εκτός αυτού συνέχισε να ευεργετεί παντοιοτρόπως το Έθνος.

Όσο για τους Ζαππαίους, το Μέγαρό τους κοσμεί την Αθήνα και στέκει μάρτυρας της αγάπης τους. Μην ξεχνάμε επίσης πως και οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες οφείλονται στον Κωνσταντίνο Ζάππα.

Κλείνοντας ας θυμηθούμε το γνωστό Μοσχοπολίτη Σίμωνα Σίνα, στον οποίο η σύγχρονη Ελλάδα οφείλει το Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ορίστηκε από το 2007 ως η μέρα μνήμης των Ευεργετών του Έθνους και χρήζει άμεσης γνωστοποίησης απ’ όλους όσους ασχολούνται με την παιδεία και εν γένει τα γράμματα.

Η ιστορική μνήμη όχι μόνο βοηθά στην μη επανάληψη τραγικών λαθών του παρελθόντος, αλλά και στη μίμηση κινήσεων αξίων προς όφελος του συνόλου. Οι ευεργέτες θα συνεχίζουν να υπάρχουν, όσο εμείς θα ευγνωμονούμε και θα μνημονεύουμε τους παλαιούς υπέρμαχους της ανιδιοτελούς προσφοράς!

Αιωνία η μνήμη αυτών!