Γέροντας Κλεόπας: Η Θεία Κοινωνία έγινε κρέας και αίμα!

2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Ρουμάνος, Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Κλεόπας Ιλίε (1912-1998).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Διήγηση του Ρουμάνου, Γέροντα Κλεόπα Ιλίε (1912-1998)]: Κάποτε ο πατήρ Καλλίστρατος τελούσε τη Θεία Λειτουργία και, όταν επικαλέσθηκε το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει, με έκπληξή του είδε ότι ο Αμνός έγινε κρέας και έτρεχε το Άγιο Αίμα από το Δισκάριο και το Αντιμήνσιο. Όταν παρετήρησε μέσα στό Άγιο Ποτήριο, είδε ανθρώπινο Αίμα.
Τότε με κάλεσε και μου είπε:
– Αδελφέ Κωνσταντίνε [το όνομα του Γέροντα Κλεόπα ως δόκιμου μοναχού και διακονητή στην εκκλησία], έλα εδώ κοντά! Τι βλέπεις;
– Πω, πω, πάτερ Καλλίστρατε! Η Θεία Κοινωνία έγινε κρέας και αίμα!

Τότε έστειλα να ειδοποιήσουν γρήγορα τον Ηγούμενο.
Όταν ήρθε ο στάρετς, έβαλε μοναχούς να διαβάζουν το Ψαλτήριο στον χορό και είπε:
– Εε, πάτερ Καλλίστρατε! Πιστεύεις τώρα ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τα Δώρα ή όχι;
– Συγχώρησέ με, πάτερ! Κι έπεσε στα γόνατά του κλαίγοντας.
– Πρόσεχε! Κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Μετεβλήθη το Σώμα τού Χριστού σε κρέας! Μετεβλήθη το νερό και κρασί σε Τίμιο Αίμα Του! Γιατί πλέον αμφιβάλλεις, πάτερ;
– Πιστεύω, Γέροντα. Σε παρακαλώ συγχώρησέ με!
– Πιάσε σφιχτά τα Τίμια Δώρα!

Κατόπιν μ’ ένα σκαρπέλο άνοιξε μια οπή στη βάση της Αγίας Τράπεζας, διότι συμβολίζει τον Τάφο του Κυρίου μας και έθαψε εκεί τα Άγια Μυστήρια, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Το Άγιο Ποτήρι το αγίασε εκ νέου και το έπλυνε μαζί με το Αντιμήνσιο στο χωνευτήρι.

[Κάποιες ερημίτισσες που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, είπαν στον π. Καλλίστρατο, πως το Άγιο Πνεύμα δεν κατερχόταν στα Μυστήρια όσων ήταν με το νέο ημερολόγιο και έτσι ο ιερομόναχος είχε αμφιβολίες].

Απόσπασμα από το βιβλίο “Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων” των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.