Προσβάσιμη σελίδα

«Σε υμνούμεν», το «Πατριαρχικόν» (Βασ. Εμμανουηλίδης)

Μια αριστοτεχνική εκτέλεση του ύμνου «Σε υμνούμεν» σε ήχ. πλ. α΄από έναν εκφραστή του πατριαρχικού ύφους Βασίλειο Εμμανουηλίδη Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μ. τ. Χ. Ε.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Θαρραλέο βήμα προς την κατεύθυνση των εξηγήσεων από την παλιά στη νέα γραφή»
Λειτουργικά ήχ. πλ. α΄ και Θ΄ ωδή «Αι γενεαί πάσαι»
Η γλώσσα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής υμνογραφίας
«Άλαλα τα χείλη» ήχ. πλ.δ΄ (Δημ. Γαλάνης)
Από την ιδιοπρόσωπη καινοτομία στην υπερτοπική αποδοχή. Η περίπτωση του Στιχηρού «Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν»