Προσβάσιμη σελίδα

Σεμινάρια Εκκλησιαστικού Τυπικού: «Η συμβολὴ του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου στὸ Τυπικὸν της Μεγάλης Εκκλησίας»

Αθήναι, Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020

Τρίτος κύκλος· «Το Τυπικὸν της Μεγάλης Εκκλησίας»

αφιέρωμα στα 200 χρόνια (1820-2020) απὸ την γέννηση του Γ. Βιολάκη

Η τρίτη διάλεξι του 3ου κύκλου των σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θα πραγματοποιηθῇ στο βιβλιοπωλείο των Έκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνών, τηλ. 210-322.4819),

— την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, ώρα 19.00 (7 μ.μ.), με θέμα·

Η συμβολὴ του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου στὸ Τυπικὸν της Μεγάλης Εκκλησίας

Εἰσηγητής· κ. Γρηγόριος ᾿Αναστασίου, διδάκτωρ Βυζαντινής Μουσικολογίας, Θεολόγος, Πρωτοψάλτης, Χοράρχης, επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Βυζαντ. Μουσικολογίας της Ι.Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά την διάλεξι θα ακολουθήσει σχετικὴ συζήτησι.

Σε κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς αρχὲς του εκκλησιαστικού τυπικού (καὶ πρακτικών λειτουργικών θεμάτων), αρχὲς αντικειμενικὲς βάσει της επιστήμης και ὄχι απόψεις προσωπικὲς καὶ αυθαίρετες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους διακονούν στο ιερὸ αναλόγιο και στο άγιο βήμα, στους μαθητὲς της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλὰ καὶ σε κάθε φιλακόλουθο πιστό. Με την ολοκλήρωσι του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε οσους εγγραφούν και το παρακολουθήσουν συστηματικώς.

Εγγραφές· Στὴν ηλεκτρονική διεύθυνσι [email protected]

Πληροφορίες· Βιβλιοπωλείο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

οδός Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),

Σύνταγμα Αθηνών, τηλ. 210-322.4819

Η συμμετοχὴ είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Πρόγραμμα «Λατρευτικής Εβδομάδας» (20-27/4/2024)
«Σε αυτόν τον πόλεμο η συμμαχία μας με την Παναγία θα μας εξασφαλίσει τα νικητήρια»
«Ποία άσματα μέλψω»-Ψάλει ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος (Αγ. Δημήτριος, 20/04/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Ανάσταση: Μία ερμηνευτική προσέγγιση - Στ. Ράμφος (Β')
Δοξολογία Νικολάου Χατζησταμάτη, ήχ. πλ. β'