Προσβάσιμη σελίδα

Διατάξεις του Τυπικού Βιολάκη για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Η πέμπτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θά πραγματοποιηθῇ στό βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καί Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819), την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), με θέμα· Διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ Βιολάκη για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Εἰσηγητής· Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ἐφημέριος ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης Ἀθηνῶν, πτυχιοῦχος Θεολογίας, master Λειτουργικῆς.

Μετά τήν διάλεξι θα ἀκολουθήσῃ σχετική συζήτησι.

Σέ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικές ἀρχές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καί πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχές ἀντικειμενικές βάσει τῆς ἐπιστήμης καί ὄχι ἀπόψεις προσωπικές καί αὐθαίρετες.

Τό σεμινάριο ἀπευθύνεται σέ ὅσους διακονοῦν στό ἱερό ἀναλόγιο καί στό ἅγιο βῆμα, στούς μαθητές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλά καί σέ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μέ τήν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θά δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σέ ὅσους ἔχουν ἐγγραφῆ καί παρακολουθοῦν τίς διαλέξεις συστηματικῶς.

᾿Εγγραφές·                 Στήν ἠλεκτρονική διεύθυνσι [email protected]

῾Η συμμετοχή εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής της Πεντηκοστής & Δευτέρας Αγ. Πνεύματος (23-24/06/2024)
«Πόντω εκάλυψε», ήχ. Βαρύς διατονικός, (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος)
Το 17ο Διεθνές Masterclass Ψαλτικής Ιασίου με τον Πρωτοψ. Δήμο Παπατζαλάκη
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Α΄
Μουσικό μνημονάρι προς τιμήν του Λυκούργου Αγγελόπουλου