Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσεύχεται για την ταχεία παρέλευση της δοκιμασίας

18 Μαρτίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ανακοινωθέν

Καθώς συνεχίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, και δη και επιτείνεται, η κρίσις του κορωνοιού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολουθεί την κατάστασι με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πιστών του και έναντι όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και, σε συνέχεια του Ανακοινωθέντος της 11ης Μαρτίου ε. ε., κατόπιν συσκέψεως των Ιεραρχών του στην Πόλη, ανακοινώνει τα εξής:

1) Επαναλαμβάνει με έμφασι την έκκλησί του προς όλους να περιορίσουν στο ελάχιστο τις εξόδους και τις μετακινήσεις τους και να μένουν στα σπίτια τους, για τη δική τους προφύλαξι και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

2) Εξαίρει το πνεύμα αυτοθυσίας με το οποίο εργάζονται οι υπεύθυνοι στον τομέα της υγείας και τους εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, τόσο για τις υπεράνθρωπες και εξαντλητικές προσπάθειές τους να βοηθήσουν τους πάσχοντας συνανθρώπους, όσο και για τον κίνδυνο τον οποίο εν γνώσει τους διατρέχουν, συγχρωτιζόμενοι με τους προσβληθέντες από τον ιο covid 19.

3) Υπογραμμίζει την ανάγκη να υπακούουν όλοι στις αποφάσεις και εντολές των αρμοδίων υγειονομικών αρχών για το κοινό καλό.

4) Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων που ήδη πήραν μερικές επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, σήμερα γενικεύεται για όλες τις επαρχίες του η εκκλησιαστική απόφασις και εντολή να ανασταλούν όλες οι θρησκευτικές ιερουργίες, εκδηλώσεις και τελετές, μέχρι τέλους Μαρτίου, εκτός από την προσωπική προσευχή των Χριστιανών στους ναούς που θα παραμείνουν ανοικτοί όπως μέχρι τώρα. Η απαγόρευσις αυτή θα αναθεωρηθή αργότερα, σύμφωνα με την εξέλιξι της πανδημίας που προκάλεσε ο ιός.

5) Στα απανταχού Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θα τελούνται κανονικά οι ιερές ακολουθίες από τις Αδελφότητές τους, δεν θα γίνωνται όμως δεκτοί προσκυνηταί εκ του κόσμου.

6) Μέσα σ᾿ αυτά τα πλαίσια, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας αποφάσεως και η λειτουργία των Πατριαρχικών Γραφείων στο Φανάρι, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής θα τελούν τις νενομισμένες ιερές ακολουθίες και θα προσεύχωνται, για όλο τον κόσμο και για την ταχεία παρέλευσι της δοκιμασίας.

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου