Άδικη αντιμετώπιση

18 Απριλίου 2020

Ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος μιλώντας για τον τρκυμιώδη βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αναφέρει: “Ωσανεί πεπρωμένον ην αυτώ το δια βίου παλαίειν”. Σε όλη τη ζωή του είχε να  αντιμετωπίσει αρνητικές καταστάσεις, ανθρώπους που αντιμάχονταν το έργό του, που τον παρεξηγούσαν, τον αντιμετώπιζαν με πνεύμα σκεπτικιστικό και αρνη­τικό. Αυτή είναι η μοίρα των σπουδαίων πνευματι­κά ανθρώπων και από αυτήν δεν θα μπορούσε να ξεφύγει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

Ποιμένας πράος και ταπεινός ανάλωσε και αναλώνει όλο τον χρόνο του σε έργα ευποιίας και αγάπης σε ανθρώπους εμπερίστατους. Ο όλος βίος του αποπνέει έλεος προς όλους. Ένα έλεος που καλύπτει και τις υλικές αλλά και τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό μαρτυρεί εκτός των άλλων και το γεγονός ότι με τη δική του εποπτεία και φροντίδα, 2000 άνθρωποι σιτίζονται καθημερινά στην Μητρόπολη όπως επίσης και το γεγονός πως ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των καιρών    με προγράμματα που έγιναν με τη δική του καθοδήγηση, στέκει δίπλα στις μονογονεϊκές οικογένει­ες στηρίζοντάς τις με κάθε τρόπο. Στο πρόσωπό του βρίσκει απήχηση ο λόγος του Μεγάλου Αθανασίου που ειπώθηκε για τον όσιο Κορδούης: «Τις ποτέ ήτησε δεόμενος και ουκ ανεχώρησε τυχόν ων ηθέλησε ή τις ποτέ λυπούμενος προσήλθε αυτώ  και χαίρων ουκ απήλθε απ’ αυτού». Ποιος λοιπόν εμπερίστατος άνθρωπος ζήτησε απ’ αυτόν βοήθεια και έφυγε άπρακτος ή ποιος πήγε σ’ αυτόν λυπη­μένος και δεν έφυγε απ’ αυτόν έχοντας παράκλη­ση και παρηγορία στην ψυχή του από τον λόγο του;

Αυτό λοιπόν είναι το προφίλ του ποιμενάρχη της πόλης της Λεμεσού. Το προφίλ ενός ανθρώπου που ταυτίζεται με την υπευθυνότητα και την έγνοια για τις ζωές των ανθρώπων.

Στις 24 Μαρτίου ζήτησε να γίνει ο εσπερινός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου σης 4 το απόγευμα ώστε οι άνθρωποι που θα μετείχαν να προ­λάβαιναν ως τις 6 να είναι στα σπίτια τους.  Μάλιστα λήφθηκε πρόνοια ώστε στους ναούς να μην υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο διάταγμα. Λέγεται πως αυτό έγινε και σε άλλη μητρόπολη. Νομίζω πως ο τρόπος που προβλήθηκε τον αδικεί και δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι. “Λαμπτήρ φαιδρός εν σκότει βαθύ, καλών εις ασφάλειαν τους ναυαγούντας».