Προσβάσιμη σελίδα

Σήμερον κρεμάται επι ξύλου (παλαιού στιχηραρίου) Ήχος πλ.Β’

Από ηχογράφηση ακολουθίας των Μεγ. Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής 25-04-2003 στον Ι.Ναό Αγ. Ειρήνης οδού Αιόλου. Ψάλλουν οι χοροί του Ναού, υπό τους Λυκούργο Αγγελόπουλο και Ιωάννη Τσιοτσιόπουλο.

Ηχογράφηση: Β.Ζάχαρης Φωτογραφία: Ι.Πανουσάκης

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ο βιβλικός χαρακτήρας της ορθόδοξης λατρείας
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)