Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Γ. Βιολάκη, ήχ. πλ α’ πεντάφωνος (Σύλλογος Μουσικοφίλων Κων/πόλεως)

Η Δοξολογία του Γεώργιου Βιολάκη σε ήχο πλ α’ πεντάφωνο.  Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε το 1984 από μέλη της «Βυζαντινής χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών»  η  οποία  εδραστηριοποιείτο στην Αθήνα από το 1975. Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνέχισης της Ιστορίας του ήδη από πεντηκονταετίας υφισταμένου πρεσβυγενούς Συνδέσμου Μουσικοφίλων λειτουργούντος μέχρι των ημερών μας εν Κων/πόλει και συναθροίζοντος όλους σχεδόν τους Ιεροψάλτες της  Βασιλευούσης με χοράρχας τους εκάστοτε Άρχοντες Πρωτοψάλτας και Λαμπαδαρίους της Μ.τ.Χ.Ε.

Σημειωτέον ο ως άνω Σύνδεσμος είναι η συνέχεια του περίφημου εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου, ακμάσαντος από τον 19ον αιώνα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή.  Ο διωγμός, ο εξαναγκασμός και οι απελάσεις της Ρωμηοσύνης από την Πόλη, έφεραν στην Ελλάδα τους Ιεροψάλτας, τους διδασκάλους και τους μαθητές των που συνεχίζουν την από αιώνων παραδοθείσαν αυτοίς γραπτήν τε και άγραφον Ψαλτικήν Τέχνην.

Πρώτος χοράρχης εν Αθήναις υπήρξε ο αείμνηστος Γεώργιος Αθ. Τσαούσης μαθητής του επίσης αειμνήστου Άρχ. Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως  Νικολάου Αναστασιάδου και στενός συνεργάτης του Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε.  αειμνήστου    Θρασυβούλου Στανίτσα.  Από το 1991 χοράρχης είναι ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος Άρχων τ. Β΄ δομέστικος της Μ. τ. Χ. Ε.  παρά τω Θρασυβούλω Στανίτσα.

Ο Σύλλογος  έχει εκδώσει μέχρι σήμερον περί τας 20 ταινίας και   που χαρακτηρίζονται δια την προσήλωσή τους στην Πολίτικη ψαλτική παράδοσιν που κατά γενικήν ομολογίαν αποτελεί την γνησιωτέραν έκφραση  της πατρώας Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Λόγον αγαθόν», Πολυέλεος Θ. Φωκαέως ήχ. πλ. δ΄ (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης-Λυκ. Αγγελόπουλος)
«Ἄξιον ἐστίν» υπὸ Φωτίου, ήχ. πλ. δ΄
Εκφωνητική απαγγελία Αποστόλου († Άρχων Πρωτοψ. Βασίλης Σπυριδόπουλος)
«Μυστήριον ξένον» Δ. Σουρλαντζή, Ειρμός Θ΄ ωδής Χριστουγέννων (Βατοπαιδινός Χορός)
Η Αγία Παρθενομάρτυς Καικιλία, προστάτις της μουσικής τέχνης