Προσβάσιμη σελίδα

Μουσικά κείμενα Κυριακής Σαμαρείτιδος

«Ο άγγελος εβόα…Ευφραίνου αγάλλου», ήχ. α΄, μέλος  Φώτη Μπαρούτα:

«Σώμα Χριστού», ήχ. δ΄, μέλος Φώτη Μπαρούτα

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)