Προσβάσιμη σελίδα

«Ο άγγελος εβόα…Συμφώνως Παρθένε», (μέλος Φώτη Μπαρούτα)

Μια εξαιρετική ερμηνεία της Θ΄ωδής του Κανόνα της Κυριακής του Παραλύτου «Ο άγγελος εβόα…Συμφώνως Παρθένε», ήχ. α΄, σε μέλος και ερμηνεία από τον  Φώτη Μπαρούτα, Πρωτοψάλτη του Ι. Ναού Αγ Δημητρίου Πατρών.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)