Προσβάσιμη σελίδα

«Κατευθυνθήτω», μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχος α΄ (Χορός Αγιορειτών)

Χορός Αγιορειτών πατέρων ψάλει το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» από την ακολουθία του Εσπερινού, σε μέλος αργό Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος κατά την Πανήγυρη του Αγ. Γεωργίου (2006).

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν, ήχ. δ΄ «άγια» (Άρχ. Μαΐστωρ Γρ. Νταραβάνογλου)
Ανοιξαντάρια «Ευσύνοπτα», ήχ. πλ. δ΄ (υπό Φωτίου Μπαρούτα)
«Η προέλευση του Νέου Στιχηραρίου φωτίστηκε πρώτη φορά με την εργασία του δασκάλου μου Σίμωνος Καρά»
H συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων του Σίμωνος Καρά