Προσβάσιμη σελίδα

«Των αγίων πατέρων ο χορός» μέλος υπό Γ. Τσαούση (Ν. Στάθης)

Μια εξαιρετική ερμηνεία του περίφημου Δοξαστικού των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού αγ. Θεοδώρων Σεκεών Νικόλαο Στάθη.

Για το μουσικό κείμενο πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν, ήχ. δ΄ «άγια» (Άρχ. Μαΐστωρ Γρ. Νταραβάνογλου)
Ανοιξαντάρια «Ευσύνοπτα», ήχ. πλ. δ΄ (υπό Φωτίου Μπαρούτα)
«Η προέλευση του Νέου Στιχηραρίου φωτίστηκε πρώτη φορά με την εργασία του δασκάλου μου Σίμωνος Καρά»
H συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων του Σίμωνος Καρά