Η Αγία Γραφή

11 Ιουλίου 2020

Η Αγία Γραφή, αδελφοί χριστιανοί, είναι το ιερό εκείνο βιβλίο, που μας λέγει τι έκανε ο Θεός για μας και πως πρέπει να ζούμε εμείς σαν χριστιανοί, ανήκοντες σ᾽ Αυτόν. Το ιερό αυτό και άγιο βιβλίο, η Αγία Γραφή, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκεί που είναι και το Άγιο Ποτήριο. Η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο, ούτε σε μία εποχή, αλλά γράφτηκε σε διάφορες εποχές και από πολλούς ιερούς συγγραφείς. Όλοι τους όμως αυτοί ήταν άνθρωποι θεοφόροι και θεόπνευστοι. Έγραφαν με την ανθρώπινη έκφραση της εποχής τους και τα γραφόμενά τους εκφράζουν τα ήθη της εποχής τους.

Αν με ερωτάτε, τι περιέχει η Αγία Γραφή, θα σας έλεγα γενικά και απλά τα εξής: Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο, και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Κέντρο όμως της δημιουργίας του Θεού είναι ο άνθρωπος, γι᾽ αυτό και δημιουργήθηκε «κατ᾽ εικόνα και καθ᾽ ομοίωσιν Θεού». Όλα γύρω μας έγιναν για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος έγινε για τον Θεό! Ο άνθρωπος όμως αμάρτησε. Παρέβηκε την εντολή του Θεού και γι᾽ αυτό χάλασε η ωραία σχέση μαζί Του. Η ζωή του πιά τώρα ήταν ζωή με πολύ πόνο. Όλα αυτά μας τα λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το Α´ τμήμα της Αγίας Γραφής.

Ο Θεός όμως είναι αγάπη και γι᾽ αυτό οικονόμησε ένα σχέδιο για την σωτηρία του ανθρώπου. Και το σχέδιό του ήταν να σαρκωθεί ο Υιός Του, να γίνει άνθρωπος σαν και μας, χωρίς να παύσει να είναι Θεός, να έρθει ανάμεσά μας και να μας διδάξει την θεογνωσία. Στην Παλαιά Διαθήκη ακούμε τα παρήγορα κηρύγματα των αγίων Προφητών για τον ερχομό του Λυτρωτού, του Μεσσία. Μάλιστα και ο Ίδιος ο Υιός του Θεού εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη με την μορφή αγγέλου. Είναι «ο Άγγελος του Κυρίου» ή ο «Μεγάλης Βουλής Άγγελος» ή ο «Άγγελος της Διαθήκης», που λέγουν οι Προφήτες.

Όταν ήρθε ο ορισμένος καιρός, τότε που είχε κανονίσει ο Θεός, σαρκώθηκε ο Υιός Του από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία, και ήλθε ανάμεσά μας ως άνθρωπος, για να τελέσει το λυτρωτικό Του έργο. Το έργο Του αυτό το γράφει η Καινή Διαθήκη, το Β´ τμήμα της Αγίας Γραφής.

Στην συνέχεια των φυλλαδίων μας θα σας γράφω με λίγα λόγια για το καθένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Παρακαλώ να παρακολουθείτε την σειρά.