Προσβάσιμη σελίδα

«Ποίων εὐφημιῶν ἔπαινον», Στιχηρό Εσπερινού οσ. Αθανασίου Αθωνίτου (Χορός Αγιορειτών)

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ίδρυσε την Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας, στερέωσε τον Κοινοβιακό Μοναχισμό στην Αθωνική Χερσόνησο και θεωρείται ο πνευματικός Πατέρας πάντων των Αγιορειτών. Η μνήμη του στις 5 Ιουλίου με λαμπρά πανήγυρη στην Μεγίστη Λαύρα όπου και ο τάφος του Οσίου.

Στιχηρό Εσπερινού, ήχος β΄, Χορός Αγιορειτών

«Ποίων εὐφημιῶν ἔπαινον, προσενέγκωμεν Ἀθανασίῳ; τῷ πεποικιλμένῳ ταῖς πράξεσι, καί εὐθηνουμένῳ ταῖς χάρισιν, τῆς θεολαμποῦς φωτοχυσίας, τῷ ξίφει, τῷ διατέμνοντι παθῶν τάς ὁρμάς, τῷ στύλῳ, τῷ θεωρίᾳ ἀπαστράπτοντι, τῆς ἐγκρατείας τῷ λύχνῳ, τῷ ἐν τῇ λυχνίᾳ αὐγάζοντι τῆς ψυχῆς, Θεοῦ τά προστάγματα, τοῦ πᾶσι ζωήν παρέχοντος.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Η Μεγάλη Παράκληση από το Μοναστήρι της Ορμύλιας
«Τα της Μαρίας δάκρυα», ήχ. πλ. δ΄ (Άρχων Υμνωδός Σπ. Υφαντής)
«Ανοιξαντάρια» Γ. Τσατσαρώνη, ήχ. πλ. α΄ (Άρχ. Μαΐστωρ Γρ. Νταραβάνογλου)
Το λειτουργικό περιεχόμενο της κατηχήσεως