Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.) «Θεσμοί, Επικοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

15 Ιουλίου 2020

Το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μ.Α. Institutions, Communication and European Integration αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσεγγίζει συνδυαστικώς τα ζητήματα λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών, με εκείνα του αποφασιστικού ρόλου της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας. Εξετάζει διεπιστημονικώς θέματα Πολιτικής Επιστήμης, Τεχνολογίας, ψηφιακών προκλήσεων και Επικοινωνίας – Συγχρονισμού των Ευρωπαίων Πολιτών, όπως αυτά καθορίζουν την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνει σπουδές και έρευνα σε θέματα Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Media με διδάσκοντες τόσο από την Ακαδημία όσο και εξ Αριστείας / στελέχη της Ευρωπαϊκής Διοίκησης. Προσφέρει δηλαδή, με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική εμπειρία στελεχών πρώτης γραμμής που δρουν στη σφαίρα των θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης.

Απευθύνεται σε επικοινωνητές, στελέχη Διοίκησης όλων των βαθμών, στελέχη πολιτικών κομμάτων, δημοσιογράφους και τεχνοκράτες με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, προσφέροντας εφόδια για επίτευξη θέσεων Ευθύνης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στοχεύει στην εκπαίδευση των Τεχνοκρατών και των Ιδεολόγων που θα συμβάλλουν σε μία αναβαθμισμένη Ευρώπη με επαυξημένη δημοκρατία και λειτουργικούς θεσμούς στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ιδέας και του Πολίτη του 21ου αιώνα. Το Ινστιτούτο προσφέρει στους φοιτητές του το ιδανικό πλαίσιο για εξοικείωση με τα Ευρωπαϊκά θέματα καθώς και ευκαιρία για διάδραση – μάθηση σε ένα περιβάλλον που συναποτελείται από θεσμούς και οργανισμούς Ευρωπαϊκής εμβέλειας, με μαθήματα που υλοποιούνται σε δύο Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με ένα τρίτο module επιλογής σε Βρυξέλλες ή Στρασβούργο.

Στόχος, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναδειχθούν και να στηριχθούν ικανά και πεπαιδευμένα στελέχη, ως επιτακτική ανάγκη μίας καλύτερης Ευρώπης.

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι δίγλωσσος (Ελληνικά – Αγγλικά), έχει πρώτο πτυχίο σε συναφή κατεύθυνση κοινωνικών / ανθρωπιστικών επιστημών ή τεχνολογίας. Συνεκτιμάται η εμπλοκή σε δράσεις ή και έργα κοινωνικού οφέλους ή εν γένει δημόσιας υπηρεσίας. Απαιτείται να μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος ομάδας επί δύο συναπτά έτη στην διάρκεια των οποίων θα χρειαστεί να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Η επιλογή γίνεται σε τέσσερις φάσεις. Η επιλεξιμότητα διακριβώνεται με την αποστολή βιογραφικού στην διεύθυνση [email protected] (φάση 1).